FARVÄL TILL SBS SVENSKA PROGRAM

SBS Radio har publicerat ändringarna i sina språksändningar för att bättre avspegla den snabba utvecklingen och förändringarna i det australiska samhället. Det påverkar våra skandinaviska program, som nu försvinner ur bilden.

Enligt folkräkningen 2016 kom fler än 1,3 miljoner invandrare till Australien de senaste fem åren. Nära 4,87 miljoner av befolkningen talar ett annat hemspråk än engelska.

Under en fyraveckorsperiod i november och december förra året fick lyssnare och organisationer möjlighet att kommentera urvalskriterierna för omläggningen. Över 600 skrivelser från 85 språk kom in till SBS, som tog med dessa synpunkter i sin bedömning, tillsammans med uppgifterna från 2016 års folkräkning. Följande kriterier gällde vid bedömningen:

  • Large languages: befolkning minst 25 000 eller mer
  • High needs languages – språkgrupper med särskilt stora behov
  • Population threshold: gruppen måste vara större än 1000
  • Kunskaper i engelska
  • Nykomna grupper
  • Åldrande befolkning
  • Hushållens ekonomiska resurser
  • Andra faktorer, relaterade till High needs, såsom rasism och förtal i Australien grundat på ras, hudfärg, nationalitet, eller etniskt ursprung.
  • Omedelbara behov: de språkgrupper som ökat markant p g a Australiens humanitära program

Tolv språk uppfyllde inte kriterierna, bland dem svenskan och norskan, som för närvarande sänds på SBS Radio 3, samt danskan som legat nere det sista året. Till de nio språk som finns kvar på Radio 3 hör våra grannspråk finska och estniska. Vissa större språk minskas i antalet sändningstimmar och somliga till ett program i veckan (ungerska, bosniska och albanska). De nya språken är telugu, karen, tibetanska, hakha chin, rohingya, mongoliska och kirundi (rundi).

Efter de här ändringarna kommer SBS Radio att erbjuda tjänster på 68 språk. De nya programmen på SBS Radio kommer att träda i funktion från och med måndagen 20 november 2017.

Mandi Wicks, SBS Chef för radions språksändningar och innehåll, sammanfattar: “SBS Radio is the most linguistically diverse public broadcaster in the world and our services have never been more vital providing Australian-focused news and information in languages other than English. The implementation of the new SBS Radio services will ensure SBS Radio is relevant by reflecting the changing demographics of today’s Australia.     (Ur Pressmeddelande från SBS, 2017-09-22)

Lyssna till nyhetsinslaget i programmet 28 september på länken http://www.sbs.com.au/yourlanguage/block/Swedish-radio-player 

The following two tabs change content below.

Birgitta Sharpe

Styrelsemedlem i Swedish Council of NSW, Hedersmedlem i SiS, styrelseledamot i Svenska klubben samt Sekreterare i Svenska kyrkan i Sydney
Jag är en glad och – relativt - mogen svenska, från Eskilstuna. Under studentåren i Uppsala läste jag teologi och engelska, gifte mig med en engelsk akademiker och blev svensk i utlandet 1965. Kom till Australien 12 år senare och har bott här i 40 år. Krokig karriär från engelska universitetsbibliotek, till svenskradio och jobb som UD lokalanställd i Sydney. Auktoriserad översättare till yrket och under tjugo år redaktionsmedlem för Swedish Councils tidning Kvintessen. Jobbar ideellt i Svenska kyrkan i Sydney, och i andra delar av det svenska samfundet här. Singel sedan Professor Sharpes bortgång år 2000. Stortrivs fortfarande i Sydney och på besöken hos släkt och vänner i Sverige.

Latest posts by Birgitta Sharpe (see all)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *