Vem är det? Who is it?

Vem är det?

Vid ett vägskäl i Centennial Park står han, en högrest man i vit carraramarmor mot en bakgrund av mörkgröna tallar och klarblå himmel. Hela hans gestalt utstrålar tänkande och hans intensiva blick iakttar, reflekterar, lägger på minnet.

År 2012 firades 200-årsminnet av hans födelse av ett illustert sällskap här i Sydney, där man – liksom i övriga världen – fortfarande talar om honom som ”The Inimitable”. Ändå satte han aldrig sin fot i Australien.

Medan andra monument avbildar hjältar med svärd och gevär står han där med en penna och en bunt papper.

Vem är det? 7 poäng om du redan vet.

Han var engelsman ut i fingerspetsarna. Här i Kolonin personifierade han det gamla landet som så många saknade. Han blev en kultfigur under nybyggartiden då man trevade efter sin identitet och skulle skapa sin egen kultur. Överallt fanns han närvarande: Från Sydneys och Melbournes eleganta salonger till de enkla skjulen i bushen, från Victorias guldfält till Port Arthurs helvetesfängelse. Han stod för underhållningen på teatrar och vid stilla familjekvällar framför brasan. Hans humor var en motvikt mot en brutal verklighet.

Vet du nu vem han är? 6 poäng i så fall.

Han gjorde en bejublad turné med sin enmansshow i USA, där han togs emot som en rockstjärna. Hans bostad i London har blivit museum och han är begravd i Westminster Abbey. En bilväg i Sydney är uppkallad efter honom.

Bra jobbat! Du har kammat hem 5 poäng.

Han grundade, publicerade och medverkade i tidningar och tidskrifter, skrev och producerade skådespel där han själv uppträdde, idkade välgörenhet och kämpade mot samhällets orättvisor – med sitt tysta vapen: papper och penna och socialt patos.

Det var väl inte så svårt? Namnet ger dig 4 poäng.

Mest av allt minns vi honom som författare. Vi har nog alla läst något av honom i skolan. Han var sin tids J K Rowling och hans bestsellers trycks fortfarande i stora upplagor. På biblioteket står hans romaner i 15 tjocka band, bredvid digra samlingsvolymer av journalistik, ”skisser”, spökhistorier… Ännu mer hyllutrymme upptas av böcker om det fenomen han var: biografier, lärda avhandlingar, studentlitteratur, djuplodande psykologiska analyser…

Nu borde namnet ha gett dig 3 poäng – men här kommer ett helt nystan av ledtrådar:

Hans debutbok var en 800 sidor lång komedi med dråpliga karaktärer och farsartad situationskomik. Sedan blev tonen mörkare. Han skildrade nöden i Londons slum, där barn for illa, fängelserna var överfulla och människor frös och svalt ihjäl – medan de styrande skodde sig själva. Han hanterade språket mästerligt och blev stilbildande för den speciella engelska humorn i t ex ”Tre män i en båt” och ”Pang i bygget”. Hans romaner görs än i dag till filmer och musicals och varje jul är han med oss i TV.

Ok då – du får 2 poäng om du har svaret nu, för här blir det verkligen enkelt:

På statyns sockel står bara hans efternamn. Det är samma som mitt.

Du får 1 tröstpoäng för ditt sportsliga försök.

AND NOW IN ENGLISH: WHO IS IT? 

There he stands, at a crossroads in Centennial Park, a tall man in white Carrara marble against a backdrop of dark green pines and a brilliant blue sky. His whole presence radiates pensiveness; his eyes are intensely observing, reflecting, memorizing.

In 2012, the bicentenary of his birth was celebrated by an illustrious Society here in Sydney where – just as in the rest of the world – he is still referred to as “The Inimitable”. Yet he never set foot in Australia.

While other monuments depict heroes with swords and rifles, he stands there holding a pen and a bunch of papers.

Who is he? 7 points if you know already.

He was an Englishman to the core. Here in the Colony he personified the Old Country which so many people missed so badly. He became something of a cult figure among the new settlers, when they struggled to find their own identity and create their own culture. He was present everywhere: from the elegant salons in Sydney and Melbourne to the simple shacks in the bush, from the goldfields in Victoria to the hellish jail of Port Arthur. He offered entertainment in theatres and during family evenings by the fire. His humour formed a counterweight to a grim existence.

Now do you know who he is? If you do, 6 points.

He went on a highly acclaimed tour with his one man show in the USA, where he was received like a rock star. His home in London has become a museum and he is buried in Westminster Abbey. A road in Sydney as named after him.

Well, how are you doing? 5 points if you have the name.

He founded, published and contributed to newspapers and magazines, wrote and produced plays in which he himself acted, was a benefactor on a large scale, fought against the injustices in society – with his silent weapon: pen and paper and social pathos.

Got it? That gives you 4 points.

Most of all we remember him as a writer. We have probably, all of us, read something of his at school. He was the J K Rowling of his day and his books never go out of print. In the library his novels fill 15 thick volumes, next to extensive collections of journalism, “sketches”, and ghost stories… Even more shelf space is taken up by books about the phenomenon that he was: biographies, learned dissertations, student textbooks, analyses delving deep into his psyche…

That will be 3 points – but here´s a whole bunch of clues:

His first novel was a comedy, 800 pages long, with hilarious characters in farcical situations. Then his tone darkened. He described the extreme poverty in the London slums, where children suffered, prisons were overflowing and people froze and starved to death – while the ruling classes prospered at the cost of human misery. He was a master of the written word and set the pattern for the very special British humour of “Three Men in a Boat” and “Fawlty Towers”. His novels are still made into movies and musicals, and he is with us on TV every Christmas.

Well, OK – you´ll get 2 points if you have the answer now, for here it´s getting really, really easy:

On the plinth of the statue there is only his surname. It is the same as mine.

You receive 1 comfort point for being a good sport.

 

The following two tabs change content below.

Carla Dickens

Hedersbloggare
Hej, Carla Dickens heter jag, och jag gillar att leka med ord och uttryck. Har ett svenskt förflutet inom allt vad publishing heter. Nu lever jag ut min lättja under solen i Sydney och skriver mest som hobby.

Latest posts by Carla Dickens (see all)

4 Responses to “Vem är det? Who is it?

 • Det blev 7 pinnar for mig. Skam vore det val annars.

 • Full pott för mig med.
  Ok då, på andra försöket…
  Jag har lärt mig mer om Dickens på kuppen. Tack Carla!

  • Carla Dickens
   2 months ago

   Kul att kanske ha sått ett frö! Han är en fenomenal författare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *