Posts by Carla Dickens

En bloggare föds

”Blogga”, vad är det? Hur ska en blogg se ut? Vad ska den handla om? Jag har levat under en...