Swedes in Australia

 

Swedes in Australia (swedesinaustralia.com) startade 2012 av nuvarande Sydneybon och gamla Kungsbackabon Anders Liljeqvist som var frustrerad över hur lite och relevant information det fanns om svenskar resande till Australien.

Anders, som har arbetat i Australien i ca 10 år ville starta en Community online för svenskar i Australien, tillgänglig för alla. Sen den blygsamma starten, har den dåvarande bloggen nu växt till en plattform och en av de absolut största Australien-fokuserade rese, Community och informationssida på svenska med 500–1000 unika besökare om dagen och 150 000+ årligen. Teamet bakom svenskar i Australien har dessutom växt från en person till omkring tio-talet och runt trettio frilansare som alla arbetar mot visionen att skapa den bästa Australien-svenska plattformen online.

År 2012 gavs även boken Stora Australienmanualen ut genom Swedes In Australia vars mål var att agera som manual för svenskar som planerar en utlandsvistelse eller flytt till Australien.

Även fast Swedes in Australia är främst riktat mot långtids resenärer och migranter så är lejonparten av medlemmarna turister, studenter och backpackers. Eftersom plattformen är online, sker mesta delen av kommunikationen online, men ibland anordnas även events och sammankomster för speciella tillfällen. Ett av målen för Swedes in Australia är att agera som en välkomstmatta för många av de olika volontärorganisationerna i Sydney och Australien genom att rekommendera och introducera organisationerna till Swedes in Australias medlemmar. Dessa organisationer har alltid varit en viktig del av Swedes in Australias som genom plattformen tillhandahåller olika resurser, information och hjälp som är gratis till alla.

Alla över 18 med en koppling till Skandinavien och Sverige är välkommen att skapa ett konto på Swedes in Australia kostnadsfritt. Utöver detta finns även olika premiumkonton som medlemmar kan uppgradera till för att ta del av fler funktioner på siten såsom en köp-och-sälj funktion för medlemmarna och rabatterade erbjudanden från Swedes in Australias många partners.

Under 2016 startades även The Nordics som är en förgrening av Swedes in Australia. The Nordics är en ny typ av jobbsajt som hjälper australiska arbetsgivare att komma i kontakt med kandidater som flyttat till Australien från Norden oavsett om de bor tillfälligt eller permanent i Australien. Genom att göra det så lätt som möjligt för arbetsgivare att hitta duktiga och service-inriktade medarbetare vill Swedes in Australia/The Nordics främja närmare band mellan Australien och de nordiska länderna.

Genom att driva denna typ av företag som erbjuder både gratis och premium ”freemium”, kan organisationen Swedes in Australia växa naturligt. Samtidigt erbjuder denna typ av modell att företaget kan återinvestera i lokala projekt som gynnar banden mellan Sverige och Australien när överskott finns tillgängligt. Exempel på dessa projekt och organisationer är tex svenska nationallaget i AFL och Svenska kyrkan i Sydney.

Med Swedes in Australia följer även den största Facebook Communityn Swedes in Sydney, startat av Anders och Svenska kyrkan i Sydney. Denna Facebook grupp har som primärt syfte att hjälpa backpackers, familjer och rökring holiday resande under deras tid i Sydney. Gruppen passerade 12 000 medlemmar i februari 2017, och är den största skandinaviska Community i Sydney och Australien på Facebook. Vid sidan av detta drivs även Instagramsidan @swedesinoz av svenskar i Sydney medlemmar.

 


Swedes in Australia was founded in 2012 by the Sydneysider and former Kungsbackasider Anders Liljeqvist frustrated with the little and foremost current information online for Swedes traveling to Australia.

Anders, who has been working in Australia for around 10 years, aimed to create a community for all Swedes in Australia. Since the humble beginnings, the blog has grown to a platform and one of the largest Australia-focused travel, community and travel resource sites in Swedish with around 500-1000 unique visitors a day and 150 000+ yearly. The team has grown from one to around ten volunteers and some thirty freelancers who are all committed to keep the vision of creating the best platform for Australia-Swedes.

In 2012, the book “Stora Australienmanualen” was released via the platform and was aimed as a practical manual for Swedes that are planning an overseas trip to, or a temporary/permanent move to Australia.

Although Swedes in Australia is primarily aimed for long time travellers and emigrants, most of the members are short term holiday tourists, students, and backpackers. Being an online community, most of the communication is handled online, however events are occurring every now and then for significant events and/or gatherings. One of the goals for Swedes in Australia is to act like an introduction to the many voluntary run organisations in Sydney and Australia by recommending and introducing them to our members.

The different organisations in Australia have always been an imperative part for Swedes in Australia and provides the platform with different resources, information and help available for free to everyone.

Everybody over 18 with a connection to Scandinavia and Sweden are welcome to create an account with Swedes in Australia and the basic option is free. However, members can also upgrade their account to different premium levels to gain different features such as a marketplace by the members, offers and different promotional discounts by Swedes in Australia and its partners.

In 2016, the project The Nordics was launched. A job seeking site aimed for Scandinavian workers looking for jobs in Australia but also where employers can specifically look for Scandinavian employees, who have a good reputation for being loyal and hard working.

By having this type of business, free and premium “freemium”, the organisation is able to grow naturally. When a surplus is made Swedes In Australia are able to make different contributions to local projects that benefit the Swedish and Australian relationship further such as the Swedish AFL-national team and the Swedish Church in Sydney.

With Swedes in Australia comes the largest Facebook community Swedes in Sydney, founded by Anders and the Swedish Church in Sydney “Svenska Kyrkan i Sydney”, and managed by a few moderators. The community aims to help backpackers, families, and working holiday travellers during their journey to and in Sydney. The Community reached 12 000 members in February 2017, and is by far the largest Scandinavian community in Sydney and Australia. Alongside Facebook, Swedes in Australia are also present on Instagram.