Team Sweden

Team Sweden är ett samverkansforum för myndigheter, verk och bolag som jobbar för att främja svensk export i utlandet. Team Sweden är ett sätt för regeringen att genom ett samordnat och effektivt exportstöd underlätta för svenska företag som vill nå ut till en internationell marknad. Exportstödet består bland annat av rådgivning, finansiering, marknadsföring och det långsiktiga Sverigefrämjandet.

Läs mer på ambassadens hemsida;

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Canberra/Current-affairs/News/Interested-in-exporting-sys/

 


Team Sweden is a network of government authorities, agencies and companies all working in different ways to promote Swedish exports abroad. Around the world, Swedish embassies work with Swedish promotion organisations and chambers of commerce to create local Team Sweden groups. In Australia, Team Sweden is represented by the Embassy of Sweden, Business Sweden and the Swedish Australian Chamber of Commerce (SACC).

Read more on the Embassy’s website

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Canberra/Current-affairs/News/Interested-in-exporting-sys/