Kvintessen Arkiv

Kvintessen är vårt svenska nyhetsbrev för svenskar i NSW. Vi har tidigare haft vårt nyhetsbrev i tryckformat, pdf format via email och sedan mars 2017 har vi nu Kvintessen i bloggformat. Kvintessen innehåller information om våra aktiviteter, fester, händelser och kulturella inslag som kan vara av intresse för svenskar och deras familjer som bor i NSW.  Varje medlemsorganisation, handelskammaren och ambassaden skriver uppdateringar i Kvintessen. Vi kör med ett rullande schema och ni kan prenumerera på uppdateringar så att ni får en ”notification” på er telefon eller email när nya bloggar läggs upp.

Här är en kollektion av tidigare nummer:

  • Click here for edition no. 120 published during November 2016.
  • Click here for edition no. 119 published during September 2016.
  • Click here for edition no. 118 published during June 2016.
  • Click here for edition no. 117 published during March 2016.
  • Click here for edition no. 116 published during November 2015.
  • Click here for edition no. 115 published during September 2015.
  • Click here for edition no. 114 published during June 2015.
  • Click here for edition no. 113 published during March 2015.