Svenska Klubben

Vi ordnar kräftskivor och Julbord!

Välkommen till Svenska Klubben i Sydney! Vi bildades av en liten grupp svenskar på initiativ av Kjell Hermansson. Klubben fick bolagsstatus den 22 juni 1982 och kan alltså snart fira sitt 35-årsjubileum. Klubbens syfte enligt stadgarna är att främja svensk kultur och konst och svenskt språk.

Många eldsjälar har ägnat energi och entusiasm åt klubbens program och aktiviteter genom åren. Vår nuvarande ordförande heter Birgitta Fairweather. Hon brinner för klubbens målsättning och för att klubben ska fortsätta växa och stärka svenskarnas gemenskap i Sydney. Hon skriver:

”Personligen tror jag på en klubb för alla svenskar, som sätter både familjer och enskilda personer i centrum, dit man kan komma på fest och ha trevligt med aussie-vänner. De får uppleva lite av våra härliga traditioner och vår matkultur. Det sker vid våra två större evenemang under året: vår mycket omtyckta Kräftskiva och vårt svenska Julbord. Kräftskivan hålls i april-maj och Julbordet i december.”

Båda dessa fester är mycket omtyckta av klubbens medlemmar och vänner. Det kommer ofta över 100 personer på varje fest.

Medlemskap i Svenska Klubben är öppet för alla som är intresserade av Sverige och svenska förhållanden. Vill Du veta mera om oss, och komma med i klubben? Du är jättevälkommen att kontakta oss!


We organise Christmas and Yabby parties!

Our objective is to maintain Swedish culture and traditions, and the main way that the Swedish Club has done that in recent years is to organise a Christmas dinner with St Lucia and the Yabby (crayfish) party. Both parties are extremely popular with over 100 people attending, and are great fun. Both events represent a great opportunity for non-Swedes to experience some Swedish traditions at great value.

Most of our members are Swedish, but we are open to everyone, and encourage and welcome all to the Club and our events. If you’re interested in joining please do!