The Swedish Church

Svenska kyrkan vill vara en naturlig mötesplats för svenskar både på resande fot och bofasta här i Sydney och för alla som har en koppling till Sverige. Vi vill att man ska mötas tillsammans med både gamla och nya vänner. Det gör man genom att träffas här på caféet. Svenska kyrkan kommer också alltid att finnas här för dig som längtar hem, förlorat någon nära, inte mår bra eller har frågor om tro och tvivel.

Svenska kyrkan och Café Svensson är en mötesplats för dig som tror, tvivlar eller inte bryr dig alls. Oavsett bakgrund och tro välkomnar vi dig med en kopp bryggkaffe i handen.

När man är medlem i Svenska kyrkan så bidrar man med så mycket mer än vad man själv anar. Ditt medlemskap kommer att innebära att vi kan bedriva vår verksamhet, för utan dig finns inte vi. Vad det dessutom innebär är att utan ditt medlemskap så kan vi inte bedriva café eller körverksamhet, kubbkvällar eller bullbak.
Då kan vi inte ha dop, begravningar, bröllop, samtal om livet, gudstjänster eller andakter.

Vi träffas på Café Svensson, 96 Goulburn Street Sydney. Gudstjänsterna firas i Martin Luther Kirche på 90 Goulburn Street, bara några dörrar bort.

Caféet har öppet:
Tisdagar 15-19
Onsdagar 15-21:30
Torsdagar 15-19 med barnverksamhet 11-15

Gudstjänsterna firas varannan söndag, 2:a och 4:e söndagen varje månad 17:30. Efteråt äter vi en lättare vegetarisk måltid tillsammans.

Varje onsdag klockan 19:00 firar vi en Taizé-gudstjänst i kyrkan. På torsdagar samlas vi också för bibelsamtal mellan 10:00 och 11:00 samt körrepetition 20:00-21:30 i kyrkan den andra och fjärde torsdagen och de andra torsdagarna är det övning med husbandet.

Välkommen till din kyrka i Sydney!

 


The Swedish Church in Sydney is a church, but also a weekday meeting place for everyone with a connection to Sweden. It is a place to meet new friends, bring your old friends and chat over a fika (a cup of coffee or tea and a biscuit). The church is always here for everyone who may not be having the best time in Sydney.

The Swedish Church in Sydney and Café Svensson is a meeting-place for believers, non-believers and everyone else. No matter what your background and belief, we welcome you with a great cup of coffee.

When you are a member of the Swedish Church in Sydney you help us more than you know. Your membership will make it possible for us to run our Café, have a choir, Kubb nights, bake-offs and conversations about life. Without your support it would be harder to offer baptisms, funerals, weddings, celebrate Sunday services, meet in prayer and study and do much more besides.

We meet at Café Svensson, 96 Goulburn Street Sydney. The services are celebrated in the Martin Luther Church at 90 Goulburn Street, just a few doors down from the church. The Café is open Tuesdays 3.00-7.00 pm, Wednesdays 3.00-9.30 pm and Thursdays 3.00-7.00 pm. We also have a children´s group from 11.00 am-3.00 pm on Thursdays. Our services are celebrated on the second and fourth Sunday every month at 5.30 pm. A light vegetarian meal follows. Wednesdays at 7.00 pm we meet for a Taizé service in church. Thursdays we also gather for bible study between 10.00 and 11.00 am and choir rehearsal 8.00-9.30 pm in church every second and fourth Thursday and the other Thursdays the house band has rehearsals.

Welcome to your church in Sydney!