Svenska skolan i Sydney

Svenska skolan i Sydney grundades år 1978 med syftet att lära barn med svenskt ursprung det svenska språket och dess traditioner. Svenska skolan i Sydney är medlem i New South Wales Community Language Schools (NSWCLS). Skolan får riktlinjer när det gäller läroplanen och bidrag från NSWCLS och Skolverket, vilket resulterar i bättre undervisningskvalitet och lägre skolavgifter för våra medlemmar.

Med 15 dedikerade svensktalande lärare hålls det veckovis lektioner på 11 olika platser i Sydney med omnejd, vilket ger eleverna möjlighet att personligen utveckla starka och viktiga kopplingar till kulturen och landet, samtidigt som man lär sig och utövar det svenska språket i tal och skrift. För att erbjuda en trevlig, stimulerande och spännande undervisning för eleverna, arrangeras familjeläger, temadagar och utflykter för både elever och föräldrar. Samhörigheten mellan eleverna blomstrar i dessa lekfulla miljöer, där eleverna använder det svenska språket aktivt. Svenska skolan spelar en viktig roll för barn med svensk anknytning och vi är stolta över att kunna stödja och uppmuntra elever att fortsätta använda och utveckla sina svenskkunskaper i framtiden. Många elever läser vidare och genomför HSC-kursen i svenska under sina sista High School-år, där majoriteten av eleverna uppnår det högsta stadiet Band 6, vilket är ett utmärkt resultat både för eleverna och skolan.

Svenska skolans styrelse består av följande personer:

Ordförande – Camilla Jennings

Vice Ordförande – Niklas Edstedt

Kassör – Maria Ottosson-Fuentes

Sekreterare – Theresa Wirmo

Rektor – Ann Lundström

Administrationsansvarig – Madelene Watkins

The Council – Marianne Fancelli, Marianne Huxtable och Patricia Conway

Vid styrelsemöten medverkar även föräldrarepresentanter; en för varje undervisningsgrupp vilket är ca 15-17 föräldrar. Vi har ett styrelsemöte per kvartal samt ett årsmöte följt av mingel då samtliga medlemmar i skolan är inbjudna.

Skolan har ett nära samarbete med andra svenska skolor, organisationer och företag i Australien. Vi är medlemmar i the Swedish Council of New South Wales (SCONSW) och the Swedish Australian Chamber of Commerce (SACC). SACC arrangerar the Swedish Business in Australia Awards där skolan vann år 2011 och var finalister år 2016 och fick en bemärkelse för dess engagemang och höga undervisningskvalitet under kategorin Small Business Award. Skolans årliga Luciatåg med uppträdande är mycket uppskattat bland svenska företag och organisationer såsom IKEA, H&M och SACC. Det största uppträdandet med över 30 skolbarn hålls i början av december varje år vid SACC’s (Svenska Handelskammaren) traditionella julmiddag och Business Awards presentation.

Svenska skolan i Sydney är huvudarrangörer för Svenska skolans lärarkonferens Down Under, vilken arrangeras vart fjärde år. 2017 års konferens ägde rum den 3-5 mars i Canberra och attraherade över 60 deltagare, lärare, skolpersonal, styrelsemedlemmar och representanter från andra skolrelaterade organisationer från Sverige, Australien, Nya Zeeland och Asien. Syftet med konferensen är att utbilda, sprida information och kunskap samt utbyta erfarenheter som bidrar till gemensam utveckling bland svenska skolor utomlands.

Svenska skolan i Sydney växer och utvecklas kontinuerligt. Vi ser fram emot att välkomna nya generationer av elever och ser ljust på framtiden för ett fortsatt starkt samarbete mellan skolan och den svensk-australienska befolkningen i Sydney och NSW.

Undervisningsställen:

 • Terrigal Public School
 • St Ives Public School
 • Chatswood High School, högstadiegrupp
 • Hunters Hill Public School
 • Randwick, Rainbow Street Public School, 2 grupper
 • Manly Vale Public School, 6 olika grupper inkl. högstadiegrupp
 • Manly West Public School
 • Manly Village Public School, 2 grupper
 • Sutherland Public School
 • Lindsey Park Public School Wollongong
 • HSC grupp, Cafe Svensson, Sydney CBD
 • Onlinelektioner

 


The Swedish School in Sydney was established 1978 and is a member of the New South Wales Community Language Schools (NSWCLS). The curriculum is in line with guidelines from NSWCLS and the Swedish National Agency for Education (Skolverket). This results in better quality education and lower costs.

The School has 15 teachers at 11 different locations, with lessons for 150 students held after normal school hours. While the emphasis is on Swedish language skills, the school likes to include Swedish traditions and culture to enhance the learning experience, and to develop strong connections with Sweden.

The School is also actively involved with Sydney’s Swedish social and business groups, with one highlight being the performance of traditional Christmas songs and a Lucia procession. We also have a close working relationship with other Swedish schools in Australia and New Zealand. Once every four years, the school organises a national conference for everyone involved in teaching Swedish, which this year was held in Canberra, with representatives from Sweden and Asia also present.

As the Swedish School continues to grow and develop, we look forward to new generations of students coming through, and ongoing, rewarding relations with the Swedish community in NSW.