Intressegrupper

The Swedish Australian Chamber of Commerce (SACC) har varit etablerad i Australien sedan 1911, mer än 100 år. SACC är aktiva med svenska och australiensiska företag och svenskar och australiensare som är aktiva på arbetsmarknaden i Australien och Sverige. SACC har regelbundna nätverksmöten på olika ställen i Sydney.

Läs mer om The Swedish Australian Chamber of Commerce

Sveriges ambassad finns i Canberra. Vi har även ett honorärt konsulat i Sydney. Se under kontakter hur ni kan nå ambassaden och konsulatet.

Läs mer om Svenska ambassaden

Team Sweden är ett samverkansforum för myndigheter, verk och bolag som jobbar för att främja svensk export i utlandet. I Australien representeras Team Sweden av ambassaden i Canberra, Business Sweden och Swedish Australian Chamber of Commerce (SACC).

Läs mer om Team Sweden

Vi publicerar gratis hjälpsamma artiklar om Australien, driver en community-butik, samt svarar på läsarfrågor i vårt nya forum och på våra Facebook-sidor. Vi stöttar också de ideella svensk-australiska organisationerna, och sätter ihop resurser och rabattpaket för Australienresenärer.

Läs mer om Swedes in Australia